Go Back   Diễn Đàn Game Tam Quốc Truyền Kỳ | Diendan.Tamquoctruyenky.com > Cộng Đồng > Bang Hội > Khu Vực Box Bang Hội > Bang TamQuoc - S4

Xem Kết Quả Bầu Chọn: Bạn chọn quân sư nào trong top 10
Gia Cát Lượng 28 65.12%
Quách Gia 6 13.95%
Bàng Thống 2 4.65%
Tư Mã Ý 7 16.28%
Giả Hủ 0 0%
Chu Du 3 6.98%
Lục Tốn 3 6.98%
Pháp Chính 0 0%
Khương Duy 2 4.65%
Đặng Ngải 0 0%
Multiple Choice Poll. Số người bầu : 43. You may not vote on this poll

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 04-03-2012, 10:19 PM   #1
tedomotoji87
Tả Tướng Quân
 
tedomotoji87's Avatar


DangKhoc
 
Tham gia: May 2011
Nơi ở: Hà Nội
Bài viết: 308
Giới tính: Nam
Máy chủ: Tân Dã
Quý danh: tedomotoji
Bang: TamQuoc
Hiện đang: tedomotoji87 is offline
Default Top 10 quân sư tài ba trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

1. Gia Cát Lượng


Gia Cát Lượng (tiếng Hán: 诸葛亮; bính âm: Zhūge Liàng) (181–234) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả.

Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy ). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao. Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

2. Quách Gia


Quách Gia (170 - 207), tự Phụng Hiếu (奉孝), là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của lãnh chúa hùng mạnh Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như Lã Bố và Viên Thiệu, cũng như thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn là Đạp Đốn. Chính vì thế, ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo.

Quách Gia sinh ra tại Dĩnh Xuyên (颍川), Dương Địch (阳翟), ngày nay là Vũ Châu, Hứa Xương, Hà Nam. Ban đầu ông tìm kiếm một vị trí dưới trướng Viên Thiệu, lãnh chúa hùng mạnh nhất khi đó ở miền bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, rất nhanh chóng ông nhận ra rằng Viên Thiệu không phải là người quyết đoán cũng như là người không biết sử dụng tài năng của người khác và vì thế khó có thể đạt được đại sự. Chính vì vậy ông đã bỏ đi.

Năm 196, Tuân Úc giới thiệu ông với Tào Tháo. Sau khi thảo luận về tình trạng của Trung Quốc vào thời kỳ đó, cả hai nhận ra rằng họ có thể làm việc cùng nhau. Sau đó Tào Tháo dùng ông làm quân sư trong các vấn đề quân sự với chức danh tư không quân tế tửu. Ông là người đã khuyên Tào Tháo không giết Lưu Bị sau khi ông này bị thất thế trong các trận chiến với Lã Bố, phải nương nhờ Tào Tháo, sau khi Trình Dục khuyên Tào Tháo nên giết Lưu Bị để trừ hậu hoạ.

3. Bàng Thống


Bàng Thống, tự Sỹ Nguyên (178-213), đạo hiệu Phượng Sồ tiên sinh, là quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào cuối thời nhà Hán, đầu thời Tam quốc, thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, người sống cùng thời với ông.

Bàng Thống quê ở Tương Dương, được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là "người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí". Tư Mã Đức Tháo nhận xét về Bàng Thống như sau: "Nếu được một trong hai người ****** Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ".
Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền, trong trận Xích Bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà khi Chu Du sử dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết. Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.

4. Tư Mã Ý


Tư Mã Ý (司马懿) (179 – 251) là một vị tướng, nhà chiến lược quân sự, một nhà chính trị của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc.

Ông nổi tiếng nhất có lẽ là nhờ đã bảo vệ được Tào Ngụy khỏi các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Thành công của ông, và từ đó vị trí quyền lực nhất của ông trong ******* đình nhà Ngụy đã tạo điều kiện cho hai con ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế của nhà Ngụy, tạo tiền đề cho cháu của ông là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Sau khi nhà Tấn lập, Tư Mã Ý đã được cháu mình truy tôn thụy hiệu là Tấn Tuyên Đế, miếu hiệu là Cao Tổ.

Tư Mã Ý là hậu duệ nhà sử học nổi tiếng Tư Mã Thiên, tác giả cuốn Sử Ký. Tư Mã Ý xuất thân từ gia đình có 8 người con trai. Mỗi người đều có một hiệu kết thúc bằng chữ Đạt. Do đó, anh em họ đều được gọi chung là Bát Đạt Tư Mã (司馬八達). Đây là một thuật ngữ để tỏ lòng kính trọng, bởi các nhóm tám nhân vật tài năng khác trong các thời kỳ trước đều đã được gọi theo cách này. [1] Gia đình ông sống tại Lạc Dương khi Đổng Trác chiếm thành phố, phá hủy nó, và dời thủ đô tới Trường An. Anh trai Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng đã dẫn gia đình về quê cũ ở Ôn huyện (温縣), và sau đó, dự đoán rằng nơi ấy sẽ trở thành chiến trường, tiếp tục chuyển về Lê Dương (黎陽). Năm 194, khi Tào Tháo đánh nhau với Lưu Bị, Tư Mã Ý lại đưa gia đình về Ôn huyện.

5. Giả Hủ


Giả Hủ (147-223) thọ 77 tuổi ông là một mưu sĩ có rất nhiều mưu kế, ông đã bày kế cho Trương Tú để giết Điển Vi về sau khi Trương Tú chết ông theo Tào Tháo. Tháo rất trọng dụng và tin cậy ông nên hỏi ông về việc lập vua kế vị ông đã trả lời với tháo có nhớ việc Lưu Biểu và Viên Thiệu không. Tháo chỉ cười và tư đó không nhắc đến Tào Trực nữa

6. Chu Du


Chu Du (175 - 210) (周瑜), tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Ngô (Đông Ngô) thời Tam Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc Thủy Quân (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.

Chu Du sinh ra và lớn lên tại huyện Thư, quận Lư Giang. Lư Giang thuộc vùng Hoài Nam của Trung Nguyên, nhưng rất gần đất Ngô-Việt, ngày nay là Thư Thành, An Huy thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Gia đình Chu Du đều là danh sĩ, cha ông là Chu Dị từng làm quan huyện Lạc Dương, ông nội ông là Chu Cảnh và chú là Chu Trung từng làm quan Hiệu úy.

Chu Du thời trẻ chơi với Tôn Sách, con của Tôn Kiên, và hai người thân nhau như anh em. Khi Tôn Kiên bị giết trong cuộc chiến với Lưu Biểu, Tôn Sách lúc đó 16 tuổi, bắt đầu chinh phạt đất Ngô. Chu Du đem quân giúp Tôn Sách và trở thành khai quốc công thần.

Năm Chu Du 24 tuổi đánh chiếm Uyển Thành và cùng với Tôn Sách đi cầu hôn 2 cô con gái xinh đẹp của Kiều Tông. Tôn Sách cưới Đại Kiều, còn Chu Du cưới Tiểu Kiều.

7. Lục Tốn


Lục Tốn 陸遜;( 183-245) tự Bá Ngôn là quân sư của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng qua trận Di Lăng vào năm 222 đánh bại quân Thục Hán của Lưu Bị khiến ông trở thành 1 trong những quân sư nổi tiếng nhất của đời Tam Quốc.

Lục Tốn sinh năm 183, người Ngô Quận. Ông đến Đông Ngô theo Tôn Quyền sau khi Tôn Sách mất (năm 200) khoảng vài năm. Năm 208, Lục Tốn tham gia trận Xích Bích nhưng vì ông còn quá trẻ nên không lập được công trạng gì nổi bật.

Năm 219, nhân lúc Lưu Bị và Tào Tháo đanh tranh giành Hán Trung và Quan Vũ dẫn quân đánh Tương Dương, không quan tâm đến Kinh Châu là nơi mà Đông Ngô đã dòm ngó từ lâu, Lục Tốn đã bày kế cho Lã Mông chiếm Kinh Châu, dẫn đến cái chết của Quan Vũ, nguyên nhân chủ yếu của trận Di Lăng sau này.

Năm 222, Lưu Bị dẫn 75 vạn quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ. Lúc này các quân sư hàng đầu của Đông Ngô như Chu Du, Lỗ Túc và Lã Mông đã qua đời nên trọng trách bảo vệ Đông Ngô được giao cho Lục Tốn. Biết Lưu Bị không có kinh nghiệm dùng binh, đóng quân ở nơi tử địa nên Lục Tốn đã dùng hỏa công tiêu diệt 70 doanh trại của Lưu Bị, đánh tan 7 vạn quân của Lưu Bị. Sau trận này 1 năm Lưu Bị bệnh chết ở thành Bạch Đế.

Sau trận Di Lăng, Đông Ngô và Thục Hán kí hòa ước nên từ năm 222 đến năm 245, Lục Tốn đã nhiều lần đánh đuổi quân Đại Ngụy, bảo vệ thành công Đông Ngô. Năm 234, ông dẫn quân đánh Hợp Phì theo sự nhờ cậy của Khổng Minh nhưng thất bại. Năm 245, ông mất ở tuổi 62.

8. Từ Thứ


Từ Thứ (徐庶), tự là Nguyên Trực (元直) là một quân sư của Lưu Bị và sau đó là Tào Tháo thuộc thời kỳ Tam Quốc. Thoạt đầu ông đi theo phò tá Lưu Bị nhưng bị Tào Tháo lập mưu bắt mẫu thân của mình, buộc Từ Thứ phải qua đầu quân cho Tào Tháo. Mẫu thân của ông thấy con trai đến thì rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn.

Từ Thứ là người đã khuyên Lưu Bị mời Gia Cát Lượng về làm quân sư. Trong thời gian làm quan cho Tào Ngụy, Từ Thứ chỉ quan tâm đến việc quan văn, chứ không đóng góp gì đáng kể cho Tào Tháo về mặt quân sự.

Trong Tam Quốc Chí có kể chuyện Từ Thứ khi ở Xích Bích biết được Bàng Thống bày kế liên hoàn để lừa Tào Tháo, nhưng ông không nói mà lại giả vờ xin Tào Tháo cho về lại phương Bắc để giữ hậu phương. Nhờ đó ông thoát khỏi trận chiến Xích Bích, nơi mà quân Tào đại bại.

9. Khương Duy


Khương Duy (姜維, Wade-Giles: Chiang Wei, 204-264), là một tướng và sau này là thừa tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Khương Duy tự là Bá Ước (伯約), người huyện Ký, Thiên Thuỷ[1].

Cha ông là Khương Quýnh từng làm chức Công tào trong quận. Khi người Nhung và người Khương chống lại nhà Ngụy, Khương Quýnh bảo vệ cho thái thú và bị tử trận. Vì vậy nhà Ngụy phong cho ông làm chức Trung lang.

Cha mất sớm, Khương Duy sống với mẹ, say mê Kinh học của Trịnh Huyền, làm chức Thượng kê duyên (ghi chép) trong quận, sau đó ông được làm tùng sự.

10. Đặng Ngải


Đặng Ngải (197 - 264) quê ở Nghĩa Dương, tự Sĩ Tái, là một vị tướng tài của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông được Tư Mã Ý phát hiện tài năng và trọng dụng. Ông đã đóng góp lớn trong chiến dịch đánh bại và xóa sổ Thục Hán. Năm 263, ông tham gia đội quân do Chung Hội chỉ huy đánh Thục Hán. Khương Duy phòng thủ ở phía nam Hán Trung. Đặng Ngải kiến nghị cho quân leo đèo Âm Bình để đến kinh đô của Thục Hán là Thành Đô nhanh hơn nhưng Chung Hội không đồng ý. Ông và con trai thực hiện ý tưởng này và đã thành công. Quân Đặng Ngải đã tiến đến Thành Đô, hoàng đế Thục Hán Lưu Thiện và quần thần ra cổng thành quy hàng.
trích từ : creations


__________________
Click here to view full size

thay đổi nội dung bởi: tedomotoji87, 04-03-2012 lúc 10:44 PM
tedomotoji87 is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:22 PM   #2
Cuồng Sinh
Đại Nguyên Soái
 
Cuồng Sinh's Avatar


HoiHopQua
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 2,830
Giới tính: Nam
Máy chủ: Trường Bản
Quý danh: Cuồng Nổ
Bang: Thanh Lâu
Hiện đang: Cuồng Sinh is offline
Default

cảm ơn.nhưng mình thích lý nho hơn tất thảy các mợ trong đây

__________________
Click here to view full size
Khả năng tuy có hạn nhưng lựu đạn thì có thừa
Cuồng Sinh is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:27 PM   #3
nh0k
Đại Nguyên Soái
 
nh0k's Avatar


VoToi
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 3,418
Giới tính: Nam
Máy chủ: Di Lăng
Quý danh: SuperAce
Bang: Tào Lao
FC Danh Tướng: [FC] Điêu Thuyền
Hiện đang: nh0k is offline
Default

Trích:
8. Pháp Chính


Từ Thứ (徐庶), tự là Nguyên Trực (元直) là một quân sư của Lưu Bị và sau đó là Tào Tháo thuộc thời kỳ Tam Quốc. Thoạt đầu ông đi theo phò tá Lưu Bị nhưng bị Tào Tháo lập mưu bắt mẫu thân của mình, buộc Từ Thứ phải qua đầu quân cho Tào Tháo. Mẫu thân của ông thấy con trai đến thì rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn.

Từ Thứ là người đã khuyên Lưu Bị mời Gia Cát Lượng về làm quân sư. Trong thời gian làm quan cho Tào Ngụy, Từ Thứ chỉ quan tâm đến việc quan văn, chứ không đóng góp gì đáng kể cho Tào Tháo về mặt quân sự.
sao trong game pháp chính và từ thứ là 2 nv khác nhau hoàn toàn là sao nhỉ

__________________
Quy ẩn!!!!!!!! !
nh0k is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:30 PM   #4
Ceasar
Tả Tướng Quân
 
Ceasar's Avatar


DaiKhoLam
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 412
Giới tính: Nam
Máy chủ: Trường Bản
Quý danh: C2H5OH
Bang: Gà Tam Qu
Hiện đang: Ceasar is offline
Cám ơn 9 lần

Được cảm ơn 5 lần

T-Coin: 362
Default

Quân sư là người ngồi trong màn trướng mà đoán việc ngoài ngàn dặm, không trực tiếp cầm cương ra trận. Đặng Ngải và Khương Duy đều là chiến tướng nổi tiếng, không nên xếp vào đây.

Nhận Được 1
Ceasar is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:30 PM   #5
venbeo
Hữu Tướng Quân
 
venbeo's Avatar


VoToi
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 294
Giới tính: Nam
Máy chủ: Trường Bản
Quý danh: Venbeo
Bang: GàTamQuốc
Hiện đang: venbeo is offline
Default

Trích:
Nguyên văn bởi tedomotoji87 View Post
1. Gia Cát Lượng


Gia Cát Lượng (tiếng Hán: 诸葛亮; bính âm: Zhūge Liàng) (181–234) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả.

Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy ). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao. Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

2. Quách Gia


Quách Gia (170 - 207), tự Phụng Hiếu (奉孝), là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của lãnh chúa hùng mạnh Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như Lã Bố và Viên Thiệu, cũng như thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn là Đạp Đốn. Chính vì thế, ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo.

Quách Gia sinh ra tại Dĩnh Xuyên (颍川), Dương Địch (阳翟), ngày nay là Vũ Châu, Hứa Xương, Hà Nam. Ban đầu ông tìm kiếm một vị trí dưới trướng Viên Thiệu, lãnh chúa hùng mạnh nhất khi đó ở miền bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, rất nhanh chóng ông nhận ra rằng Viên Thiệu không phải là người quyết đoán cũng như là người không biết sử dụng tài năng của người khác và vì thế khó có thể đạt được đại sự. Chính vì vậy ông đã bỏ đi.

Năm 196, Tuân Úc giới thiệu ông với Tào Tháo. Sau khi thảo luận về tình trạng của Trung Quốc vào thời kỳ đó, cả hai nhận ra rằng họ có thể làm việc cùng nhau. Sau đó Tào Tháo dùng ông làm quân sư trong các vấn đề quân sự với chức danh tư không quân tế tửu. Ông là người đã khuyên Tào Tháo không giết Lưu Bị sau khi ông này bị thất thế trong các trận chiến với Lã Bố, phải nương nhờ Tào Tháo, sau khi Trình Dục khuyên Tào Tháo nên giết Lưu Bị để trừ hậu hoạ.

3. Bàng Thống


Bàng Thống, tự Sỹ Nguyên (178-213), đạo hiệu Phượng Sồ tiên sinh, là quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào cuối thời nhà Hán, đầu thời Tam quốc, thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, người sống cùng thời với ông.

Bàng Thống quê ở Tương Dương, được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là "người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí". Tư Mã Đức Tháo nhận xét về Bàng Thống như sau: "Nếu được một trong hai người ****** Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ".
Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền, trong trận Xích Bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà khi Chu Du sử dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết. Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.

4. Tư Mã Ý


Tư Mã Ý (司马懿) (179 – 251) là một vị tướng, nhà chiến lược quân sự, một nhà chính trị của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc.

Ông nổi tiếng nhất có lẽ là nhờ đã bảo vệ được Tào Ngụy khỏi các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Thành công của ông, và từ đó vị trí quyền lực nhất của ông trong ******* đình nhà Ngụy đã tạo điều kiện cho hai con ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế của nhà Ngụy, tạo tiền đề cho cháu của ông là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Sau khi nhà Tấn lập, Tư Mã Ý đã được cháu mình truy tôn thụy hiệu là Tấn Tuyên Đế, miếu hiệu là Cao Tổ.

Tư Mã Ý là hậu duệ nhà sử học nổi tiếng Tư Mã Thiên, tác giả cuốn Sử Ký. Tư Mã Ý xuất thân từ gia đình có 8 người con trai. Mỗi người đều có một hiệu kết thúc bằng chữ Đạt. Do đó, anh em họ đều được gọi chung là Bát Đạt Tư Mã (司馬八達). Đây là một thuật ngữ để tỏ lòng kính trọng, bởi các nhóm tám nhân vật tài năng khác trong các thời kỳ trước đều đã được gọi theo cách này. [1] Gia đình ông sống tại Lạc Dương khi Đổng Trác chiếm thành phố, phá hủy nó, và dời thủ đô tới Trường An. Anh trai Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng đã dẫn gia đình về quê cũ ở Ôn huyện (温縣), và sau đó, dự đoán rằng nơi ấy sẽ trở thành chiến trường, tiếp tục chuyển về Lê Dương (黎陽). Năm 194, khi Tào Tháo đánh nhau với Lưu Bị, Tư Mã Ý lại đưa gia đình về Ôn huyện.

5. Giả Hủ


Giả Hủ (147-223) thọ 77 tuổi ông là một mưu sĩ có rất nhiều mưu kế, ông đã bày kế cho Trương Tú để giết Điển Vi về sau khi Trương Tú chết ông theo Tào Tháo. Tháo rất trọng dụng và tin cậy ông nên hỏi ông về việc lập vua kế vị ông đã trả lời với tháo có nhớ việc Lưu Biểu và Viên Thiệu không. Tháo chỉ cười và tư đó không nhắc đến Tào Trực nữa

6. Chu Du


Chu Du (175 - 210) (周瑜), tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Ngô (Đông Ngô) thời Tam Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc Thủy Quân (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.

Chu Du sinh ra và lớn lên tại huyện Thư, quận Lư Giang. Lư Giang thuộc vùng Hoài Nam của Trung Nguyên, nhưng rất gần đất Ngô-Việt, ngày nay là Thư Thành, An Huy thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Gia đình Chu Du đều là danh sĩ, cha ông là Chu Dị từng làm quan huyện Lạc Dương, ông nội ông là Chu Cảnh và chú là Chu Trung từng làm quan Hiệu úy.

Chu Du thời trẻ chơi với Tôn Sách, con của Tôn Kiên, và hai người thân nhau như anh em. Khi Tôn Kiên bị giết trong cuộc chiến với Lưu Biểu, Tôn Sách lúc đó 16 tuổi, bắt đầu chinh phạt đất Ngô. Chu Du đem quân giúp Tôn Sách và trở thành khai quốc công thần.

Năm Chu Du 24 tuổi đánh chiếm Uyển Thành và cùng với Tôn Sách đi cầu hôn 2 cô con gái xinh đẹp của Kiều Tông. Tôn Sách cưới Đại Kiều, còn Chu Du cưới Tiểu Kiều.

7. Lục Tốn


Lục Tốn 陸遜;( 183-245) tự Bá Ngôn là quân sư của phe Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng qua trận Di Lăng vào năm 222 đánh bại quân Thục Hán của Lưu Bị khiến ông trở thành 1 trong những quân sư nổi tiếng nhất của đời Tam Quốc.

Lục Tốn sinh năm 183, người Ngô Quận. Ông đến Đông Ngô theo Tôn Quyền sau khi Tôn Sách mất (năm 200) khoảng vài năm. Năm 208, Lục Tốn tham gia trận Xích Bích nhưng vì ông còn quá trẻ nên không lập được công trạng gì nổi bật.

Năm 219, nhân lúc Lưu Bị và Tào Tháo đanh tranh giành Hán Trung và Quan Vũ dẫn quân đánh Tương Dương, không quan tâm đến Kinh Châu là nơi mà Đông Ngô đã dòm ngó từ lâu, Lục Tốn đã bày kế cho Lã Mông chiếm Kinh Châu, dẫn đến cái chết của Quan Vũ, nguyên nhân chủ yếu của trận Di Lăng sau này.

Năm 222, Lưu Bị dẫn 75 vạn quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ. Lúc này các quân sư hàng đầu của Đông Ngô như Chu Du, Lỗ Túc và Lã Mông đã qua đời nên trọng trách bảo vệ Đông Ngô được giao cho Lục Tốn. Biết Lưu Bị không có kinh nghiệm dùng binh, đóng quân ở nơi tử địa nên Lục Tốn đã dùng hỏa công tiêu diệt 70 doanh trại của Lưu Bị, đánh tan 7 vạn quân của Lưu Bị. Sau trận này 1 năm Lưu Bị bệnh chết ở thành Bạch Đế.

Sau trận Di Lăng, Đông Ngô và Thục Hán kí hòa ước nên từ năm 222 đến năm 245, Lục Tốn đã nhiều lần đánh đuổi quân Đại Ngụy, bảo vệ thành công Đông Ngô. Năm 234, ông dẫn quân đánh Hợp Phì theo sự nhờ cậy của Khổng Minh nhưng thất bại. Năm 245, ông mất ở tuổi 62.

8. Pháp Chính


Từ Thứ (徐庶), tự là Nguyên Trực (元直) là một quân sư của Lưu Bị và sau đó là Tào Tháo thuộc thời kỳ Tam Quốc. Thoạt đầu ông đi theo phò tá Lưu Bị nhưng bị Tào Tháo lập mưu bắt mẫu thân của mình, buộc Từ Thứ phải qua đầu quân cho Tào Tháo. Mẫu thân của ông thấy con trai đến thì rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn.

Từ Thứ là người đã khuyên Lưu Bị mời Gia Cát Lượng về làm quân sư. Trong thời gian làm quan cho Tào Ngụy, Từ Thứ chỉ quan tâm đến việc quan văn, chứ không đóng góp gì đáng kể cho Tào Tháo về mặt quân sự.

Trong Tam Quốc Chí có kể chuyện Từ Thứ khi ở Xích Bích biết được Bàng Thống bày kế liên hoàn để lừa Tào Tháo, nhưng ông không nói mà lại giả vờ xin Tào Tháo cho về lại phương Bắc để giữ hậu phương. Nhờ đó ông thoát khỏi trận chiến Xích Bích, nơi mà quân Tào đại bại.

9. Khương Duy


Khương Duy (姜維, Wade-Giles: Chiang Wei, 204-264), là một tướng và sau này là thừa tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Khương Duy tự là Bá Ước (伯約), người huyện Ký, Thiên Thuỷ[1].

Cha ông là Khương Quýnh từng làm chức Công tào trong quận. Khi người Nhung và người Khương chống lại nhà Ngụy, Khương Quýnh bảo vệ cho thái thú và bị tử trận. Vì vậy nhà Ngụy phong cho ông làm chức Trung lang.

Cha mất sớm, Khương Duy sống với mẹ, say mê Kinh học của Trịnh Huyền, làm chức Thượng kê duyên (ghi chép) trong quận, sau đó ông được làm tùng sự.

10. Đặng Ngải


Đặng Ngải (197 - 264) quê ở Nghĩa Dương, tự Sĩ Tái, là một vị tướng tài của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông được Tư Mã Ý phát hiện tài năng và trọng dụng. Ông đã đóng góp lớn trong chiến dịch đánh bại và xóa sổ Thục Hán. Năm 263, ông tham gia đội quân do Chung Hội chỉ huy đánh Thục Hán. Khương Duy phòng thủ ở phía nam Hán Trung. Đặng Ngải kiến nghị cho quân leo đèo Âm Bình để đến kinh đô của Thục Hán là Thành Đô nhanh hơn nhưng Chung Hội không đồng ý. Ông và con trai thực hiện ý tưởng này và đã thành công. Quân Đặng Ngải đã tiến đến Thành Đô, hoàng đế Thục Hán Lưu Thiện và quần thần ra cổng thành quy hàng.

bài viết này copy mà ko ghi nguồn nhá, @_@ lại ko đóng vào dấu quote, report thôi

venbeo is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:31 PM   #6
tedomotoji87
Tả Tướng Quân
 
tedomotoji87's Avatar


DangKhoc
 
Tham gia: May 2011
Nơi ở: Hà Nội
Bài viết: 308
Giới tính: Nam
Máy chủ: Tân Dã
Quý danh: tedomotoji
Bang: TamQuoc
Hiện đang: tedomotoji87 is offline
Default

Trích:
Nguyên văn bởi nh0k View Post
sao trong game pháp chính và từ thứ là 2 nv khác nhau hoàn toàn là sao nhỉ
chính xác trong game là 2 tướng # nhau . nhưng có lẽ sách viết ko sai . mỗi người hiểu theo 1 kiểu mà . trong game cũng có nhiều tướng chưa từng được đọc qua trong Tam Quốc

Nhận Được 2
__________________
Click here to view full size
tedomotoji87 is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:37 PM   #7
tedomotoji87
Tả Tướng Quân
 
tedomotoji87's Avatar


DangKhoc
 
Tham gia: May 2011
Nơi ở: Hà Nội
Bài viết: 308
Giới tính: Nam
Máy chủ: Tân Dã
Quý danh: tedomotoji
Bang: TamQuoc
Hiện đang: tedomotoji87 is offline
Default

Trích:
Nguyên văn bởi venbeo View Post
bài viết này copy mà ko ghi nguồn nhá, @_@ lại ko đóng vào dấu quote, report thôi
Trích:
Nguyên văn bởi Ceasar View Post
Quân sư là người ngồi trong màn trướng mà đoán việc ngoài ngàn dặm, không trực tiếp cầm cương ra trận. Đặng Ngải và Khương Duy đều là chiến tướng nổi tiếng, không nên xếp vào đây.
ko hẳn thế . Chu Du vừa là chiến tướng tài ba cũng vừa là quân sư mà

__________________
Click here to view full size
tedomotoji87 is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:38 PM   #8
MrTien5
Phó Nguyên Soái
 
MrTien5's Avatar


TuiLaTui
 
Tham gia: Aug 2011
Nơi ở: Chân Trời Nghiệp Báo
Bài viết: 1,635
Giới tính: Nam
Máy chủ: Định Quân
Quý danh: Kim Kim
Bang: Xưng...Bá
Hiện đang: MrTien5 is offline
Default

sao ĐN lại là mưu sĩ à

MrTien5 is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:38 PM   #9
NiceDay95
Phó Nguyên Soái
 
NiceDay95's Avatar


BucRoiNha
 
Tham gia: May 2011
Nơi ở: Đà Nẵng
Bài viết: 1,778
Giới tính: Nam
Máy chủ: Quan Độ
Quý danh: A12YếnThan
Bang: MaTriX
FC Danh Tướng: [FC] Điêu Thuyền
Hiện đang: NiceDay95 is offline
Default

Xin nói là Pháp Chính tự là Hiếu Trực, từ thứ tự là Nguyên trực ,chắc đã có sự lầm lẫn

__________________
Click here to view full size
NiceDay95 is offline   Thank
Old 04-03-2012, 10:41 PM   #10
DontCry
Tả Tướng Quân
 
DontCry's Avatar


KhongGionNha
 
Tham gia: Jun 2011
Nơi ở: Flourish where love
Bài viết: 467
Giới tính: Nam
Máy chủ: Hổ Lao
Quý danh: Khùng....
Bang: Sơn Tặc N
Hiện đang: DontCry is offline
Cám ơn 18 lần

Được cảm ơn 3 lần

T-Coin: 328
Send a message via Yahoo to DontCry
Default

Đặng Ngãi và Khương Duy cũng là những tướng tài riêng Khương Duy xếp vào đây cũng đúng mà bạn,KD được GCL giao cho trọng trách gách vác thay ông sau khi ông chết,khi còn sống KD cũng đã làm rất tốt việc này mà

__________________
Em yêu anh vì cái bản chất xấu xa.Em yêu anh vì anh...xấu lạ lùng....Em yêu anh vì sự mục nát của suy nghĩ...Em yêu anh vì câu nói anh không yêu em
DontCry is offline   Thank
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gửi Diễn đàn Trả lời Bài viết cuối
Sắp xếp thứ tự 10 tướng mạnh nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa DanBa Chiến Thần – S4 25 18-02-2012 10:12 AM
Tên Của Bạn Trong Thời Tam Quốc Diễn Nghĩa o0NgoaLong0o Tửu Lầu 178 27-01-2012 04:23 PM
Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa Pitbull Anh Hùng Luận 12 07-08-2011 04:11 PM
Những điều chưa biết trong tam quốc diễn nghĩa. 126587 Bang Hội 4 11-05-2011 07:35 PM
Quan vũ trong tam quốc diễn nghĩa!!! LÔI Anh Hùng Luận 3 11-05-2011 01:00 PMWebgame Tam Quốc Truyền Kỳ - Game chiến thuật online hay nhất

Diễn đàn hướng dẫn và hỗ trợ chơi Game Tam Quốc Truyền Kỳ - Game chiến thuật online


Bản quyền thuộc về Công ty DovoGame (R) Phát hành bởi

Tam Quốc Truyền Kỳ

Email hỗ trợ: tamquoctruyenky.com@gmail.com | Hotline: (+84 04) 6664.1325